Privacy verklaring

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring is:

Yalla Fallafel
Visstraat 25
5211 DN 's-Hertogenbosch

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als je gebruik maakt van deze website, onze diensten en/of als je deze aan ons verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een reservering op deze website te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken géén bijzonder of gevoelige persoonsgegevens en hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Neem contact met ons op als je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens met de volgende doelen:
 • Om een reservering te maken en bevestigen.
 • Om je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Om bezoekersstatistieken van deze website bij te houden.
Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Neem contact met ons op als je hier vragen over hebt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen je gegevens niet aan derden en verstrekken deze alleen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Lees hier meer informatie over in het stappenplan cookies verwijderen van de consumentenbond. Op deze website gebruiken wij:

 • Technische en functionele cookies voor het functioneren van deze website.
 • Analytische cookies van Google Analytics die geen inbreuk maken op uw privacy.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een verzoek hiertoe kun je sturen naar het hierboven genoemde e-mailadres.

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Ter bescherming van je privacy maak je op deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij wijzen je er op dat je de mogelijkheid hebt om via deze link een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neem dan contact met ons op via het hierboven genoemde e-mailadres als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn.